Etusivu

Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry:n tarkoituksena on toimia yksityisten ammatillisten oppilaitosten etujärjestönä ja edistää näiden toiminnan yleisiä edellytyksiä.
Yhdistyksen keskeinen tehtävä on vaikuttaa yksityisten ammatillisten oppilaitosten asemaan ja tiedottaa jäsenistölle yksityisen koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvistä asioista. Yhdistys vaikuttaa jäsenistönsä kannalta merkittävään lainsäädäntötyöhön, seuraa aktiivisesti työehtosopimusjärjestelmän kehittämistä ja tuo työnantajien näkemykset neuvotteluihin.

Tämän päätehtävän tukemiseksi yhdistys

  • toimii yhteistyössä valtakunnallisten opetusviranomaisten kanssa
  • toimittaa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen
  • jakaa apurahoja stipendirahastostaan
  • järjestää jäsenistölle neuvotteluja ja keskustelutilaisuuksia muiden yksityisiä koulutuksen järjestäjiä edustavien järjestöjen kanssa
  • järjestää koulutustilaisuuksia jäsenistölle ajankohtaisista aiheista
  • vaikuttaa jäsenistönsä kannalta merkittävään lainsäädäntötyöhön
  • tiedottaa uusille yksityiseen ylläpitoon siirtyville koulutuksen järjestäjille yhdistyksen tarjoamasta yhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista
  • jatkaa yhteistyötä yksityisten oppilaitosten liittojen kanssa