Historia

Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten Liitto YAOL ry ja Elinkeinoelämän oppilaitokset ELO ry aloittivat neuvottelut yhdestä vahvasta elinkeinoelämän liitosta vuonna 2017. Yhdistyminen tapahtui jäsenkokouksessa 13.12.2019 ja uudeksi nimeksi otettiin Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry.

Alla sekä YAOL ry:n että ELO ry:n historiaa.

YAOL ry:

Helsinkiin Hankkijan taloon kokoontui 9.10.1936 yksityisluontoisten maatalouskoulujen edustajat tarkoituksena perustaa yhteinen yhdistys ajamaan ja valvomaan yksityisluontoisten maatalouskoulujen etuja. Yhdistyksestä käytettiin nimilyhennettä YMY r.y. Yhdistyksen jäseninä olivat koulujen ylläpitäjät. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäseniä oli 16.

Yhdistykseen liittyi 1950-luvulla myös kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitosten ylläpitäjiä. Tämä johti nimen tarkistukseen. Yhdistyksen viralliseksi nimeksi tuli Yksityisten maatalous-, kotitalous- kotiteollisuusoppilaitosten yhdistys r.y. Jäsenkenttää laajennettiin edelleen. Yksityisten ylläpitäjien lisäksi mukaan tuli myös kuntia ja kuntainliittoja. Nimeksi tuli Yksityisten ja kunnallisten maatalous-, koti- ja laitostalous- sekä käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten yhdistys r.y. Nimilyhenteenä käytettiin edelleen YMY:ä. Ammatillisen opetuksen edelleen muuttuessa ja maatalousoppilaitosten siirtyessä valtion ylläpitämiksi yksityisyyttä alettiin korostaa. Yhdistys tarkisti toiminnan tavoitteita 80-luvun lopussa. Tavoitteeksi asetettiin yhdistää kaikkien yksityisten ammatillisten oppilaitosten voimat. Yhdistys muutettiin Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitoksi ja lyhenteeksi otettiin YAOL. Myös valtion hallinnolliset toimet johtivat tähän kehitykseen. Kaikki ammatilliset koulut kerättiin eri ministeriöistä opetusministeriön ja ammattikasvatushallituksen alaisuuteen.

Toimintansa aikana yhdistys on järjestänyt ajankohtaisista aiheista vuosittain seminaareja, seurannut ja vaikuttanut ammatillisen koulutuksen ja rahoituksen lainsäädäntöön sekä opettajien palkkaukseen ja sosiaaliturvaan.

Yksityisten koulujen opettajien eläke-etuuksien hoitoon YMY perusti eläkkeiden maksukeskuksen, eläkekeskuksen. Eläkekeskus toimi aina vuoteen 1963 saakka, jolloin yksityiskoulujen opettajat tulivat samojen eläke-etuuksien piiriin kuin valtion palveluksessa olevat opettajat. Eläkekeskukselle oli kertynyt vuo-sien varrella ylimääräisiä varoja. Näistä varoista perustettiin v. 1963 YMY:n avustusrahasto, josta alettiin myöntää stipendejä opettajille mm. jatko-opintoja varten. Tämä rahasto on siirretty YAOL:lle.

ELO ry: