Kokoukset

Jäsenkokoukset

Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään maaliskuun kymmenenteen päivään mennessä tai lokakuun kymmenenteen päivään mennessä, jos haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

Kevätkokous 

Tilinpäätös, toimintakertomus, toiminnantarkastajan kertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Syyskokous 

Seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, jäsenmaksut, hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan valinta, tilintarkastajat, muut asiat