Lausunnot

Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot

 • 1/2005 lausunto ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittämiseksi
 • 1/2006 lausunto koskien ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen
  koulutuksen kustannustiedonkeruun uudistusta
 • 2 /2006 lausunto perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivel-vaiheen kehittämistyöryhmän muistiosta
 • 1/2007 lausunto ammatillisten tutkintojen kehittämisperiaatteista ja asemasta koulutusjärjestelmässä
 • 2/2007 lausunto ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositu
 • 3/2007 lausunto oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä
 • 2009 1/SORA-lausunto
 • 2009 2/Ammattistarttiasetukseen lausunto
 • 1/2010 lausunto asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
 • 1/2011 lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämishanke 11.3.11
 • 2/2011 lausunto laatustrategiasta 6.5.2011
 • 3/2011 lausunto oppisopimuskoulutuksen laadusta 6.5.2011
 • 4/2011 lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisluonnos vuosille 2011- 201
 • 1/2012 lausunto opiskelijaksi ottamisesta
 • 2/2012 lausunto henkilökohtaisista koulutustileistä
 • 1/2013 lausunto järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä
 • 2/2013 lausunto  ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskeva luonnos hallituksen esitykseksi
 • 1/2014 lausunto rahoitusjärjestelmän uudistamisesta
 • 2/2014 lausunto Lakiesitys ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta
 • 3/2014 lausunto Lakiesitys ammatillisen koulutuksen rahoittamisesta
 • 1/2015 lausunto  Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenne -muutosehdotukset
 • 2/2015  lausunto hallituksen esitys ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta, HE_306_2014
 • 1/2016  lausunto hallituksen esitys laiksi ammatillisen koulutuksen rahoituksesta, HE_310_2014

Valtiovarainministeriölle lausunnot