Toimintasuunnitelma 2019

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yksityisten ammatillisten oppilaitosten etujärjestönä ja kehittää moni-ilmeistä ammatillista koulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii yhteistyössä valtakunnallisten opetusviranomaisten kanssa
 • toimii yhteistyössä muiden opetusalan toimijoiden kanssa
 • antaa lausuntoja, esityksiä ja suosituksia jäsenilleen sekä mainituille viranomaisille ja toimijoille
 • järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvotteluja ja koulutustilaisuuksia

Vuoden 2019 keskeiset painopisteet ovat:

 • YAOL:n aseman pohdinta muuttuvassa toimintaympäristössä
 • YAOL:n toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen ja profiloituminen jäsenistön toivomusten mukaisesti
 • uusien jäsenten rekrytointi
 • YAOL:n pitkän aikavälin talouden turvaaminen

Toimenpiteet

 • tiivistetään yhteistyötä yksityisten koulutuksenjärjestäjien (Elo, Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto) sekä Sivistystyönantajien ja EK:n kanssa
 • seurataan ammatillisen koulutuksen ja järjestäjäkentän kehittymistä aktiivisesti, annetaan lausuntoja ja osallistutaan työryhmiin
 • osallistutaan Sivistystyönantajien valiokuntatyöskentelyyn ja sen muihin työryhmiin: elinkeinopoliittinen valiokunta, työmarkkinavaliokunta
 • tiedotetaan yhdistykseen kuulumattomille, yksityisille koulutuksen järjestäjille yhdistyksen tarjoamasta yhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista
 • toimitetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
 • osallistutaan Helsingin Sanomien koulutusliitteeseen YAOL:n ilmoituksella
 • Taloussuunnitelman laatiminen (sijoituspolitiikka)

Hallitus